Inscrición


 

O formulario para a inscrición online xa non está dispoñible.

Para novas inscricións, tramitar in situ no propio Encontro.

 

 

 

Inscrición ao Encontro

(non inclúe taller)

 

Ata o 31/01/2015

Dende o 01/02/2015

 Estándar
150€ 200€
 Reducida 1*: profesionais de colaboradores institucionais
125€ 175€
 Reducida 2*: profesionais de entidades do PLDA 100 € 150€
 Reducida 3*: estudantes e parados 50 € 100€

 

21% de IVE incluído

 

*A inscrición nas modalidades reducidas, debe xustificarse enviando a seguinte documentación por correo electrónico á secretaría técnica.

 

Xustificación para as modalidades reducidas:


> Reducida 1: recibo da última cuota (2014), carné profesional, ou outro xustificante de vínculo coa entidade colaboradora. Ver colaboradores.
> Reducida 2: xustificante da oficina PLDA (Vigo)
> Reducida 3: matrícula de estudos / tarxeta do INEM 

 

 

 

Inscrición para taller*


Ata 31/01/2015

Dende o 01/02/2015

 Taller (CON previa inscrición ao Encontro)
20 € 30 €

 Só taller (SEN inscrición ao Encontro)

40 € 50 €

 

21% de IVE incluído

 

*Poderase cursar a inscrición nun dos talleres simultáneos ofertados. A inscrición en cada taller materializarase por rigorosa orde de solicitude, ata completar o número de prazas dispoñibles. No caso de non acadar o número mínimo de asistentes necesarios, o taller poderá ser anulado.

 

 

Qué inclúe

 

A cota de inscrición ao ENCONTRO inclúe: acceso ás conferencias e mesas redondas, participación en comunicacións póster, documentación, pausas - café e certificado de asistencia e/ou participación.


A cota de inscrición ao TALLER inclúe: acceso ao taller, documentación, pausas - café e certificado de asistencia e/ou participación.

 

Nota: O xantar non está incluído na cota de inscrición

 

 

Política de cancelación

 

En caso de cancelación, debe enviar un correo electrónico de solicitude á secretaría técnica antes do 26 de xaneiro de 2014. Os reembolsos realizaranse unha vez finalizado o evento, segundo os seguintes criterios:


> Antes do 26 de xaneiro de 2015, realizarase a devolución, descontando o 30% en concepto de gastos de xestión.

> A partir do 27 de xaneiro de 2015 non se realizarán devolucións.

 

 

Forma de pago

 

 Todos os pagamentos deberán realizarse en euros. Admítense 2 modalidades de pagamento, que poderán escoller a través do formulario online:

 

> Tarxeta de crédito: Siga as instrucións facilitadas no proceso a través da web.
> Transferencia bancaria: Os gastos bancarios son responsabilidade da/o participante e deberán ser pagados en adición aos dereitos de inscrición. Debe indicar en concepto da transferencia: "LusoGalaico 2015". Por último, envíe a secretaría o xustificante da transferencia.

 

 

 

Colaboradores institucionais

Asociación Gallega de Psiquiatría Sociedad Española de Patología Dual Adictología APPD AGMF IMELGA Foro Gallego de Estudio de la Personalidad SOCIDROGALCOHOL

 

ARS Norte Consellería de Sanidade  SERGAS  Plan Nacional sobre Drogas

 

Inicio        

 

Información xeral:

 

Presentación

Comités

Colaboradores institucionais

Sede

Secretaría técnica

 

Programa:

 

Cadro horario

Programa

Talleres

Mesas redondas

simultáneas

Conferencias

Relatores

 

 

Rexistro:

 

Inscrición

Comunicacións

 

 

Patrocinadores e

colaboradores:

 

Patrocinadores

Colaboradores

 

 

Sala de prensa:

 

Documentación

Galería

 

Destino Vigo:

 

Vigo

Aloxamento

Transporte

 

Contacto

 

  © 2014 SERGLO - Todos los derechos reservados